Deze site ondersteunt uw browser niet. Om deze site goed te kunnen gebruiken dient u een andere browser of meer recente versie van uw browser te gebruiken.

Privacy beleid

Jeugd Vakantie Werk Vlijmen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Inschrijving

Het aanmelden voor activiteiten van JVW Vlijmen verloopt via onze website. Vanaf de vermelde data kunt u uw kind inschrijven. Wanneer u uw kind inschrijft, worden de gegevens bewaard door het bestuur van JVW Vlijmen. Na de JVW-week worden de bekende gegevens vernietigd.

Lijst met inschrijvingen

Na de inschrijvingen verwerkt het bestuur van JVW Vlijmen de gegevens van uw kind. Het gaat hierbij om naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en de activiteiten waaraan uw kind deelneemt. Voor de hulpouders wordt dezelfde informatie genoteerd. Deze gegevens worden verwerkt in een Excel-document en gebruikt tijdens de JVW-week. Zo kunnen we zien wie er bij welke activiteit deelneemt en of alle kinderen aanwezig zijn. Deze lijst met gegevens is alleen inzichtelijk voor het JVW-bestuur. Tijdens de JVW-week zitten deze lijsten in een map en deze wordt bewaard in een afgesloten ruimte. De lijsten worden na de JVW-week vernietigd.

Beeldmateriaal

JVW Vlijmen maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van JVW en als herinnering. Via het inschrijven op de website wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende kind. Deze toestemming is altijd in te trekken. Gemaakte foto’s worden verspreid op onze website www.jvwvlijmen.nl en op onze Facebookpagina.

Communicatie

Het privacybeleid van JVW Vlijmen hier te downloaden en en op te vragen via het bestuur op [email protected]

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit gemeld via http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien u een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzag in gegevens (SAR) reageert JVW Vlijmen binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient gedaan te worden via het [email protected].